Jak opravit Android, který se nepřipojí k Wi-Fi (u všech variant)

Telefony Android jsou působivé. Jejich vlastnosti a design ohromily mnoho uživatelů; ale narazili jste na problémy s připojením Wi-Fi v telefonu nebo tabletu Android? Pokud jste to udělali, nejste jediní, protože problémy s Wi-Fi v systému Android jsou docela běžné. Z tohoto důvodu jsme vytvořili seznam řešení, která vám pomohou vyřešit problémy s Wi-Fi na vašich zařízeních Android.

Budeme hovořit o tipech, řešeních a řešeních pro „smartphony Android“: Samsung Galaxy, HTC, Nexus a LG a všechny varianty. Začneme s jednoduchými řešeními a přejdeme ke komplexním řešením, když se pokusíme vyřešit problém, kterému můžete čelit.

Viz také: Jak spustit Samsung Galaxy S7 Edge do bezpečného režimu a Android se nezapne

Související: Jak opravit problémy s Wi-Fi Samsung Galaxy S9

Řešení pro Android se nepřipojí k Wi-Fi

Proč se můj telefon / tablet Android nepřipojí k internetu?

I když neexistuje jediný důvod, proč se u telefonu Android setkáváte s problémy s Wi-Fi, lze jej rozdělit do 4 okolností.

4 Možné důvody:

 • Síťové konfigurace, jako je IP adresa a DHCP
 • Závada softwaru a firmwaru
 • Hesla a dezinformace
 • Distribuce rádiových vln: (WiFi jsou rádiové vlny, které se pohybují po přímce, lze je interpretovat, pokud jste na vzdáleném místě od modemu nebo za diskrétními stěnami)

Řešení 1: Přepněte Wi-Fi

Ať už se nemůžete připojit vůbec, nebo vaše připojení Wi-Fi stále klesá, je známo, že přepínání připojení Wi-Fi je v mnoha případech účinné. Vytáhněte oblast oznámení telefonu a vyhledejte ikonu Wi-Fi, klepnutím ji vypněte, počkejte pět sekund a znovu ji zapněte. Nechte telefon vyhledat dostupná připojení Wi-Fi a zkontrolujte, zda je váš problém vyřešen. Tento jednoduchý trik je efektivní bez ohledu na to, jaký model máte. Opravil problémy s Wi-Fi Samsung Galaxy S2, ale také vyřešil problémy s Wi-Fi Samsung Galaxy S7 Edge u několika uživatelů.

Řešení 2: Přepněte režim Letadlo

Toto je oprava, která fungovala pro mnoho uživatelů, takže zkuste přepnout letadlo. Režim Letadlo můžete vyhledat v oznamovací oblasti telefonu Samsung Galaxy, pro ty, kteří jej nenajdou, můžete klepnout na ikonu, která vám umožní zkontrolovat všechny ikony oznamovací oblasti a vyhledat Režim Letadlo. Vypněte jej, počkejte pět sekund a znovu jej zapněte.

Řešení 3: Je Bluetooth vašeho telefonu zapnutý?

Bluetooth může vytvořit konflikt pro Wi-Fi, protože někteří uživatelé si všimli, že na určitých telefonech, když je Bluetooth zapnutý, Wi-Fi nefunguje. Pokud je váš Android Smartphone Bluetooth zapnutý, vypněte jej v oznamovací oblasti a poté zkuste znovu použít Wi-Fi a zkontrolujte, zda je problém vyřešen.

Řešení 4: Režim úspory energie

Úsporný režim má pomoci vaší baterii spotřebovávat méně energie. Protože je známo, že Wi-Fi rychle vybíjí baterii, při zapnutí režimu úspory energie obvykle odpojí vaši Wi-Fi. Ujistěte se, že je režim úspory energie vypnutý. Do režimu úspory energie můžete vstoupit z nabídky Nastavení telefonu Samsung Galaxy.

Mnoho uživatelů Samsung Galaxy S3 nahlásilo problém, že se Samsung Galaxy nepřipojí k Wi-Fi deaktivované, protože to bylo kvůli špatnému připojení. Bylo zjištěno, že když se telefon vrátil z režimu spánku, režim úspory energie interferoval s Wi-Fi a nějakým způsobem přerušil připojení. Problém byl v softwaru, takže uživatelé museli zajistit, aby byl režim úspory energie vypnutý, pokud chtěli použít stabilní připojení Wi-Fi.

Zkontrolujte, zda režim úspory energie nevytváří ve vašem telefonu konflikt, abyste mohli vyřešit problém s Wi-Fi v zařízení Samsung Galaxy nebo jiném zařízení Android.

Řešení 5: Zapomeňte na všechny sítě Wi-Fi a začněte znovu

Užitečnou metodou při řešení problémů s Wi-Fi, zejména když se nemůžete připojit k síti, je odstranit všechny sítě, aby se Wi-Fi v telefonu znovu rozběhla. Než se však rozhodnete pokračovat, ujistěte se, že máte všechny podrobnosti, které potřebujete k opětovnému připojení k síti Wi-Fi. To bude zahrnovat název sítě a heslo potřebné pro připojení k síti.

 • V telefonu přejděte do nabídky Nastavení
 • Klepněte na Připojení
 • Vyhledejte Wi-Fi a klepněte na něj
 • Zde budou uvedeny všechny sítě Wi-Fi, které jste přidali do svého telefonu. Klepněte na každý z názvů sítí a klepněte na Zapomenout.

Nyní, když jsou sítě odstraněny, musíte přidat síť, ke které se chcete připojit, tak, že přejdete do Nastavení a klepnete na Wi-Fi a poté na síť Wi-Fi. Zde najdete síť, ke které se chcete připojit, klepněte na ni, zadejte heslo a měli byste být schopni se připojit.

Problémy s připojením k Wi-Fi trápily mnoho majitelů telefonů s Androidem a dostali jsme od nich spoustu otázek, například jak opravit problémy s Wi-Fi Samsung Galaxy 2 a Samsung Galaxy S4 s Wi-Fi. Někteří majitelé S7 a S7 Edge si také stěžovali na problémy s připojením na svých telefonech a toto řešení problém vyřešilo u několika málo uživatelů Samsung Galaxy.

Řešení 6: Vše o heslech

Hesla jsou nevyhnutelně důležitá, protože jsou určena k zabezpečení sítě před neoprávněným přístupem a pokud zadáte nesprávné heslo, nebudete moci navázat spojení. I když možná znáte heslo, je možné, že jej zadáváte nesprávně. Zkontrolujte, zda zadáváte písmena správně a zda máte v telefonu zapnutou funkci Caps Lock. Při pokusu o připojení k síti, která používala WPA2, došlo k chybě ověření Wi-Fi Samsung Galaxy S3, ale problém byl vyřešen pomocí aktualizací.

Řešení 7: Připojujete se ke správné síti?

Častěji si můžete všimnout několika sítí, které mají podobné názvy. Ujistěte se, že se připojujete ke správné síti, jinak nebudete moci navázat připojení.

Řešení 8: Inteligentní síťový přepínač

Některé telefony Samsung Galaxy přicházejí s funkcí Smart Network Switch, což znamená, že pokud je připojení Wi-Fi nestabilní, váš telefon se automaticky přepne na mobilní data a použije mobilní datové připojení. I když pro nás je snadné zapomenout na problémy související s Wi-Fi, pokud nechcete používat mobilní datové připojení, vypněte jej. Mnoho uživatelů, kteří si stěžovali na Samsung Galaxy S5, neustále klesá signál Wi-Fi, to považovali za užitečné řešení.

 • Vytáhněte odstín oznámení
 • Klepnutím na ikonu Wi-Fi otevřete nabídku Nastavení Wi-Fi
 • Nyní klepněte na Další v pravém horním rohu telefonu
 • Na obrazovce se objeví nové pole s podrobnostmi o přepínači Smart Network Switch
 • Klepnutím na Vypnuto přestanete používat inteligentní síťový přepínač.

www.guidingtech.com

Řešení 9: Restartujte telefon

Restartování telefonu vám pomůže vyřešit některé problémy s Wi-Fi telefonu. Stiskněte a podržte tlačítko Napájení, dokud se nezobrazí nabídka Napájení, a poté klepněte na Restartovat. Váš telefon by měl být za pár sekund znovu zapnutý. Povolte připojení Wi-Fi a zkontrolujte, zda funguje podle očekávání.

Řešení 10: Aktualizace OS

Operační systémy musí být pravidelně aktualizovány. Váš telefon s Androidem bude fungovat lépe, když se software vašeho telefonu aktualizuje včas. Wi-Fi vašeho telefonu nemusí fungovat kvůli chybě v softwaru. Když si společnost je vědoma chyby, uvolní opravy v aktualizacích. Když byl Samsung Galaxy S3 trendy, jedním z nejčastějších problémů, kterým uživatelé čelili, bylo, že se jejich Samsung Galaxy S3 může připojit k Wi-Fi, ale bez internetu. Toto řešení pomohlo mnoha uživatelům problém vyřešit. Funguje nejen na S3, ale mnoho uživatelů Samsung Galaxy také uvedlo, že toto řešení fungovalo i na jejich telefonech.

 • Chcete-li zkontrolovat, zda váš telefon používá nejnovější software, přejděte do Nastavení
 • Klepněte na O zařízení
 • Klepněte na Zkontrolovat aktualizace nebo Stáhnout aktualizace ručně. V závislosti na telefonu, který používáte, můžete najít různé možnosti, ale musíte hledat možnost, která vám umožní zkontrolovat aktualizace v telefonu a zajistit, aby váš telefon používal nejnovější software.

Řešení 11: Během spánku nechejte Wi-Fi zapnuté

Pokud vaše zařízení stále přerušuje připojení Wi-Fi, je dobré zkontrolovat nastavení Wi-Fi. Jeden z našich čtenářů si stěžoval, když řekl: „Můj Samsung Galaxy S5 stále ztrácí spojení“ a problém vyřešil takto:

 • Vytáhněte panel oznámení a klepnutím na ikonu ozubeného kola přejděte do nastavení telefonu
 • Nyní vyhledejte Wi-Fi a klepněte na ni.
 • V závislosti na používaném telefonu nebo verzi Samsung Galaxy se mohou zobrazit různé možnosti, klepněte na tři tečky vpravo nahoře nebo na slovo „Více“
 • Nyní v rozevírací nabídce vyhledejte položku Pokročilé a klepněte na ni
 • V části Pokročilá nastavení si všimnete „Ponechat Wi-Fi zapnuté během spánku“
 • Můžete si vybrat z možností Vždy, Pouze při připojení a nikdy.
 • Klepněte na Vždy, abyste se ujistili, že vaše Wi-Fi zůstane stále připojené.

To vám pomůže vyřešit problém s přerušením připojení, když se Wi-Fi skončilo odpojením, protože váš telefon přešel do režimu spánku. To je užitečné pro mnoho uživatelů Androidu, kteří si neuvědomili, že jejich nastavení režimu spánku zasahovalo do jejich připojení Wi-Fi.

Řešení 12: Restartujte modem

Pokud všechna zařízení připojená k modemu nefungují, je vhodné modem restartovat. Chcete-li to provést, musíte postupovat podle příručky dodané s modemem. V závislosti na modelu a typu modemu, který používáte, bude možná nutné provést různé kroky. Restartování modemu pomáhá vyřešit problémy s připojením Wi-Fi vyplývající z problémů v modemu.

Pokud si všimnete, že restartování modemu - (Přečtěte si, jak restartovat modem na WikiHow.com) problém nevyřešil, zkontrolujte, zda se můžete připojit k síti a používat Wi-Fi z jiného zařízení pomocí stejného modemu. Pokud jsou všechna ostatní zařízení schopna se připojit a používat připojení bez problémů, můžete pokračovat v odstraňování problémů s telefonem.

Na druhou stranu, pokud se žádné ze zařízení nedokáže připojit, budete požádáni o vyřešení problému s modemem. K tomu můžete zavolat na výrobce modemu nebo postupovat podle pokynů uvedených v příručce dodané s modemem.

www.youtube.com

Řešení 13: Aplikace třetích stran

Některé aplikace třetích stran mohou způsobovat konflikt, který neumožňuje Wi-Fi fungovat podle očekávání. Zkontrolujte, zda jste si nedávno stáhli aplikaci od doby, kdy jste začali čelit problému. Pokud jste tak učinili, musíte zkontrolovat, zda je aplikace aktualizována. Pokud je aktualizován a je možné, že problém vyplývá z aplikace, odinstalujte nebo deaktivujte aplikaci a zkuste znovu použít připojení Wi-Fi.

Když si jeden z našich čtenářů stěžoval, že se jejich Samsung Galaxy S4 Wi-Fi nezapne, provedl řadu kroků pro řešení potíží, než si uvědomil, že problém způsobuje aplikace třetí strany. Pokud chcete zkontrolovat, zda problém způsobuje aplikace třetí strany, zapněte telefon v nouzovém režimu.

 • Stiskněte a podržte vypínač
 • Dále klepněte a podržte Vypnout
 • Budete dotázáni, zda se chcete restartovat v nouzovém režimu
 • Tao OK
 • Vaše zařízení se spustí v nouzovém režimu
 • Na domovské obrazovce by měla být v levém dolním rohu obrazovky napsána slova Nouzový režim.

Zkuste použít telefon v nouzovém režimu a zkontrolujte, zda připojení Wi-Fi funguje bez problémů. Pokud ano, může být příčinou problému třetí strana. Poté můžete telefon restartovat obvyklým způsobem a přejít do normálního režimu a poté zkontrolovat aktualizace svých aplikací. Pokud jsou všechny aplikace aktualizovány, ale problém přetrvává, možná budete chtít odinstalovat aplikace, o kterých si myslíte, že by mohly způsobit problém, dokud vaše Wi-Fi nebude fungovat správně.

Řešení 14: Zkontrolujte nastavení bezdrátového směrovače

Když se můj telefon s Androidem nepřipojí k Wi-Fi, obvykle zvažuji kontrolu nastavení bezdrátového routeru - (Přečtěte si oficiální příručku z linksys.com), používám ho také, protože jsem se možná s nastavením pustil a skončil blokování připojení mého telefonu k Wi-Fi. Ujistěte se, že má váš telefon povolen přístup k Wi-Fi a jeho adresa Mac není blokována, jinak se nebudete moci připojit k bezdrátovému routeru.

Přečtěte si více na //www.linksys.com/my/support-article?articleNum=142912

Řešení 15: Datum a čas

Ti, kteří často cestují, zejména mezi časovými pásmy, si mohou všimnout problémů s Wi-Fi, protože datum a čas vašeho smartphonu se systémem Android hraje důležitou roli. Musí se shodovat s datem a časem na routeru, ke kterému se pokoušíte připojit, jinak nemusí být možné navázat připojení.

Zkontrolujte, zda datum a čas telefonu odrážejí datum a čas místa, kde se nacházíte. Podrobnosti můžete změnit tak, že přejdete do nabídky Nastavení telefonu a poté klepnete na Datum a čas. Dále musíte změnit datum a čas podle svého aktuálního umístění a poté se pokusit připojit k Wi-Fi.

Řešení 16: Aktualizujte firmware modemu

Některé problémy s Wi-Fi telefonem s Androidem ve skutečnosti z telefonu vůbec nevyplývají, místo toho vznikají z routeru, který se používá k připojení k bezdrátové síti. Problém může způsobovat směrovač, který může vyžadovat aktualizaci firmwaru, aby byl váš problém vyřešen. Zkontrolujte, zda u routeru čekají nějaké aktualizace firmwaru, a proveďte aktualizaci. Možná budete muset postupovat podle pokynů pro aktualizaci routeru pomocí příručky nebo můžete získat online pomoc s routerem.

Po aktualizaci routeru zkuste znovu připojit telefon k síti Wi-Fi a zkontrolujte, zda je problém vyřešen.

Jak aktualizovat firmware v mém modemu - Přečtěte si tohoto průvodce PDF z d-link (zdroj)

Řešení 17: Odstraňte mezipaměť a data Wi-Fi Direct

Pokud se váš Samsung Galaxy nemůže připojit k síti WiFi, jedním z kroků k vyřešení problému je smazání mezipaměti a dat Wi-Fi Direct. Toto řešení funguje pro všechny telefony Samsung Galaxy až po nejnovější modely Samsung Galaxy S7 a S7 Edge. Odstranění těchto dat nebude způsobovat žádné problémy, protože telefon automaticky vytvořil nové soubory mezipaměti, pokud byl starý odstraněn. Může se však stát, že ztratíte všechna hesla, která na něm mohla být uložena. Ujistěte se tedy, že znáte název sítě a heslo pro síť, ke které se obvykle připojujete.

 • Přejděte do nabídky Nastavení telefonu
 • Přejít do aplikací
 • Klepněte na Správce aplikací a v části Vše vyhledejte Wi-Fi Direct
 • Klepněte na Wi-Fi Direct
 • Klepněte na Vymazat data a potvrďte to
 • Klepněte na Vymazat mezipaměť a potvrďte to

Nyní restartujte telefon a zkuste použít Wi-Fi. Zkontrolujte, zda byl problém vyřešen.

Řešení 18: Vymažte oddíl mezipaměti telefonu Android

Když uživatelé Samsung Galaxy S5 aktualizovali na Android Lollipop, mnoho uživatelů uvedlo, že Wi-Fi Samsung Galaxy S5 se po aktualizaci na Lollipop zpomalí. Tento problém byl vyřešen vymazáním oddílu mezipaměti telefonu, aby bylo možné pro telefon vytvořit nové soubory mezipaměti. Pokud jste při aktualizaci telefonu narazili na podobný problém, může vám toto řešení pomoci. Po vymazání oddílu mezipaměti se v telefonu automaticky vytvoří nová data.

Vymazat oddíl mezipaměti na LG G5 / Vymazat oddíl mezipaměti na HTC ONE M9 / Vymazat oddíl mezipaměti na Nexus

 • Vypněte telefon
 • Stiskněte a podržte současně tlačítko snížení hlasitosti a tlačítko Domů a zapněte telefon stisknutím a podržením vypínače.
 • Když se na obrazovce zobrazí ikona Android, uvolněte klávesu Napájení, ale stiskněte a podržte další dvě klávesy, dokud se na obrazovce nezobrazí nabídka.
 • Jakmile jste v nabídce, pomocí klávesy Snížit hlasitost zvýrazněte možnost „Vymazat oddíl mezipaměti“
 • Nyní potvrďte výběr stisknutím tlačítka Napájení

Po dokončení procesu odstraňování souborů mezipaměti se vrátíte zpět do stejné nabídky. Pomocí tlačítek hlasitosti zvýrazněte možnost Restartovat systém nyní a telefon se restartuje a vrátí se do normálního režimu. Připojte se k Wi-Fi a zkontrolujte, zda funguje. Toto řešení bylo obzvláště užitečné, pokud Wi-Fi nefunguje po nedávné aktualizaci nebo pokud nefunguje, protože byly poškozeny soubory mezipaměti systému.

www.talkandroid.com

Přečtěte si více - Vybíjení baterie Androidu

Řešení 19: Resetujte zařízení Android na tovární nastavení

Toto je poslední, ale nejúčinnější řešení pro Android, které se nepřipojí k problému s Wi-Fi. Když resetujete zařízení na tovární nastavení, uvedete ho zpět do původního stavu. To znamená, že budou ztracena všechna data včetně aplikací, které jste stáhli. To je důvod, proč je nutné před provedením obnovení do továrního nastavení vytvořit zálohu dat. Všechny telefony Samsung Galaxy vám poskytnou možnost zálohování dat před resetováním v nabídce Nastavení telefonu. Můžete buď použít vestavěnou možnost zálohování, nebo si můžete vybrat zálohovat data ručně do počítače nebo použít aplikaci.

Po vytvoření zálohy postupujte takto:

 • V telefonu Android přejděte do nabídky Nastavení.
 • Klepněte na Zálohovat a obnovit, V závislosti na verzi Androidu, který používáte, se může zobrazit podobná možnost
 • Nyní klepněte na Obnovení továrních dat
 • Klepněte na Obnovit telefon

Obnovení továrního nastavení telefonu bude nějakou dobu trvat a restartuje se. Jakmile to provedete, zkuste zkontrolovat, zda je váš problém vyřešen po obnovení továrního nastavení.

Často kladené otázky

Co dělat, když váš telefon Samsung Galaxy nemůže skenovat síť Wi-Fi?

To je běžně pozorováno na mnoha telefonech Android. Když se pokusíte skenovat skrytou síť, nebudete se k ní moci připojit. Chcete-li tento problém vyřešit, můžete síť znovu zobrazit, pokud máte přístup k nastavení sítě, nebo ji můžete přidat ručně a připojit se k ní. Chcete-li síť přidat ručně, musíte znát název sítě (SSID) a heslo i typ šifrování.

 • Zapněte Wi-Fi tak, že přejdete do nabídky Nastavení telefonu a klepnete na Wi-Fi.
 • Nyní klepnutím na tlačítko vedle ikony zapněte Wi-Fi, aby začala skenovat sítě.
 • Ve spodní části obrazovky si všimnete možnosti Přidat síť Wi-Fi. Klepněte na něj.
 • Zadejte správný název sítě a heslo a klepněte na „Připojit“

www.androidcentral.com

Co dělat, když připojení Wi-Fi stále klesá?

Odpojuje se připojení Wi-Fi pokaždé, když telefon přejde do režimu spánku? Problém s přerušením připojení je obvykle způsoben nastavením vaší Wi-Fi, které může způsobit odpojení Wi-Fi pokaždé, když je telefon v režimu spánku.Nastavení lze změnit tak, aby byla síť Wi-Fi neustále zapnutá a aby vám neunikly důležité e-maily nebo zprávy, když je telefon neaktivní. Chcete-li změnit nastavení tak, aby byla vaše Wi-Fi vždy zapnutá, přejděte do nastavení Wi-Fi. Zkontrolujte řešení 10, kde najdete další podrobnosti.

Co když se moje Wi-Fi nezapne?

Přečtěte si článek o Wi-Fi se nezapne

TIP: Ujistěte se, že je váš případ vypnutý.

Co když jsem připojený k WiFi, ale nemám přístup k internetu?

Tento problém lze vyřešit jednoduše restartováním zařízení 1-3krát. Pokud ne, přečtěte si WIFI, ale žádný internet nebo se pokuste provést úplnou fázi restartu.

Vypněte zařízení Android pomocí

 • Zapněte režim Letadlo
 • Podržte tlačítko napájení po dobu 7 sekund - Chcete-li telefon vypnout
 • Vyjměte baterii (3-5 minut)
 • Podržte tlačítko napájení po dobu 1–2 minut
 • Vyměňte baterii a zapněte zařízení
 • Po 2 minutách se pokuste připojit k Wi-Fi. Ujistěte se, že je režim v letadle vypnutý.

Co dělat, když je připojení Wi-Fi na mém telefonu Galaxy příliš pomalé?

Pomalé připojení může být velmi nepříjemné. Nikdo z nás nemá Wi-Fi připojení, díky kterému nás čeká příliš dlouho na otevírání webových stránek nebo sledování videa. Mnoho poskytovatelů to obviňuje ve špičce, když se k Wi-Fi připojuje více lidí současně. To je způsobeno kanály Wi-Fi, kde je většina uživatelů na stejném kanálu Wi-Fi současně.

Snadný způsob, jak vyřešit tento problém, je použití aplikace Wi-Fi Analyzer. Je k dispozici v obchodě Google Play a stahování a instalace aplikace je poměrně snadná. Bude analyzovat síť a pomůže vám zjistit, který kanál bude pro vás nejlepší.

Problémy s pomalým WiFi jsou u řady Galaxy, zejména u Samsung Galaxy S5, velmi výrazné.

 1. Zobrazit řešení18, 17, 16 a 13
 2. Většina lidí problém vyřešila aktualizací svého zařízení nebo firmwaru modemu
 3. Ve většině případů stačí jednoduché restartování routeru. Můžete se pokusit provést tvrdý restart modemu. Většina modemů funguje takto:
 • Stiskněte a podržte resetovací tlačítko po dobu 10 sekund. U některých modemů budete muset použít jehlu a trochu ji zasunout dovnitř.
 • Odpojte modem ze zásuvky a počkejte alespoň 5 minut.
 • Znovu zapojte

Pokud se pokoušíte připojit k modemu ze vzdáleného místa nebo za diskrétními zdmi, nebude to fungovat. Všimněte si, že jde o rádiové vlny, které se pohybují rovnoměrnou / přímou cestou. Pokud vás blokují dvě nebo více zdí, může to způsobit rušení vašich vln.

Další pomalé řešení Wi-Fi

1. Stáhněte si aplikaci „DNS SET“

2. Přejděte na wifi a zapomeňte na své aktuální WIFI

3. Vyberte aktuální WIFI a znovu se přihlaste

4. Otevřete aplikaci „DNS SET“ a vyberte AUTO-RUN

Proč můj Android řekl, že došlo k chybě při ověřování Wi-Fi?

Co znamená problém s ověřováním?

Když se zobrazí zpráva „došlo k chybě ověřování wifi“, znamená to, že se síťová konfigurace zařízení Android neshoduje nebo se shoduje se sítí routeru. To může být

 • Zadali jste nesprávné heslo
 • Nesprávný SSID (identifikátor sady služeb - název sítě Wi-Fi)
 • Ověřování nebo filtrování MAC adres
 • Nesprávné zabezpečení bezdrátové sítě (WPA / WPA2 / AES, TKIP)
 • Nesprávný režim rádia (802.11a / b / g / n)
 • Nesprávné kanály
 • Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)
 • Překlad síťových adres (NAT)

Jak opravit tyto problémy s ověřováním wifi

 1. Znovu zkontrolujte heslo k Wi-Fi. Při zadávání se ujistěte, že je viditelná wifi, abyste omezili možné chyby.
 2. Ve většině případů bude mít váš router výchozí název SSID, například Linksys, Netgear. Pokud máte více než dvě sítě se stejným SSID, může to způsobit problémy. Na druhou stranu někteří ISP doporučují neměnit SSID, může to způsobit chybu autentizace a další problémy s wi-fi. Nejlepším řešením je obnovit výchozí název SSID a zvážit nesdílení podobného názvu.
 3. V rámci nastavení routeru zvažte zapnutí této funkce na „Vypnuto nebo deaktivováno“. Filtrování adres Mac může omezit připojení adres Mac k připojení k síti Wi-Fi. Pokud je tato funkce zapnutá, zkontrolujte, zda je vaše adresa povolena.
 4. Ujistěte se, že máte správné nastavení zabezpečení bezdrátové sítě (WPA / WPA2) ETC. Jedná se o speciální typy ověřování a šifrování poskytované vaším ISP. Poskytují určité úrovně zabezpečení a soukromí. Zvažte pokus mezi nimi a zjistěte, který z nich vám nejlépe vyhovuje. Můžete také použít aplikace jako Fix Wifi a Wifi App
 5. Přepíná mezi režimem rádia. 5 GHz NEBO 2,4 GHz. 802.11a / b / g / n je standardní nastavení pro většinu bezdrátových komunikačních sítí.
 6. Změna kanálu může nejen zrychlit vaši Wi-Fi, ale také omezit rušení, chyby ověřování a problémy s konflikty IP. Stažením aplikace Wi-fi můžete snadno změnit svůj kanál, nebo to lze provést v backendu routeru.

Jednoduché řešení chyby ověření Wi-Fi:

 • Přejděte na nastavení Wi-Fi a zapněte režim Letadlo
 • Znovu přejděte na nastavení Wi-Fi, klikněte na preferovanou síť a klikněte na tlačítko „Zapomenout na tuto síť“
 • Vypnout režim Letadlo
 • Připojte se znovu k síti Wi-Fi (heslo dvakrát zkontrolujte)

Co když se vaše WiFi stále nepřipojuje nebo nemůže získat IP adresu?

 • Změna nastavení IP routeru. Postupujte podle pokynů: Nastavení> Wi-fi> Upravit> Zobrazit rozšířené možnosti a poté změňte nastavení IP na Statické.
 • Vyhledejte adresu S5 MAC z nabídky Wi-fi> Nastavení> Upřesnit a ujistěte se, že je tato adresa na vašem routeru. Je lepší vypnout filtrování MAC adres.
 • Pokud je kanál velmi přeplněný, bude to mít dopad na rychlost Wi-fi. Zkuste tedy přeskočit na méně zaneprázdněný kanál.

play.google.com

Co dělat, když se Android Wi-Fi nezapne?

Pokud se váš telefon s Androidem nezapne, vypněte Wi-Fi a zkuste telefon vypnout tak, že jej vypnete, vyjmete baterii telefonu (pokud je možné baterii telefonu vyjmout) a poté počkejte třicet sekund zapnete to. Jakmile se telefon zapne, zapněte Wi-Fi a nechte jej připojit se k síti. Pokud je připojení úspěšně navázáno, problém je vyřešen. Můžete si přečíst našeho úplného průvodce: Android se nezapne nebo Android Wi-Fi se nezapne

Na druhou stranu, pokud to stále nefunguje, existuje možnost, že něco není v pořádku se skutečným hardwarem telefonu. Pokud je interní kabeláž vašeho telefonu přerušená, neumožní vám navázat připojení Wi-Fi. Chcete-li tento problém vyřešit, doporučujeme vzít telefon k odborníkovi, který jej vyřeší. Pokud je váš telefon v záruce, je pravděpodobné, že pokud problém nelze vyřešit, můžete získat výměnu baterie.

Běžné a jednoduché okolnosti, které lidé přehlíželi

 • Příliš mnoho připojených zařízení. Ke konfliktu adres IP může dojít, když ve stejné síti sdílí stejnou adresu IP více než jedno zařízení. (Najděte svou IP adresu routeru), Makeuseof k tomu píše opravdu dobrého průvodce
 • „Můj objev Wi-Fi je vypnutý“. Ano, lidé mají tendenci se dívat na toto jednoduché řešení. V počtu analyzovaných přehledů má 3 z 10 uživatelů vypnutou Wi-Fi.
 • Připojení k nesprávné síti. Problém mohou vyřešit také jednoduché zapomenuté informace o síti.
 • Nesprávné informace. Lidé většinou zapomínají heslo k Wi-Fi pomocí jednoduchých velkých písmen nebo mezer. Při zadávání prosím zkontrolujte, zda je heslo viditelné.
 • Kabely modemu nejsou správně připojeny. Jedná se o jednoduchý, ale účinný způsob řešení tohoto problému. Tuto chybu si všiml 1 z 10 lidí.
 • Vaše rádiové vlny Wi-Fi jsou blokovány (elektromagnetické spektrum rádiových vln). Věci, které blokují vaši Wi-Fi: Kanály - Příliš mnoho sítí Wi-Fi ve vašem okolí, například síť vašeho souseda a práce. To lze opravit změnou kanálu nebo pomocí aplikace wifi. Domácí elektronika, jako jsou rádiové a mikrovlnné trouby, může omezovat nebo způsobovat rušení. Může také opravit chybu „získání IP adresy“
 • Váš poskytovatel internetových služeb. Obraťte se na svého ISP, může se jednat o globální problém, prostoje nebo výpadek v oblasti.

Samsung Galaxy Tab se nepřipojuje k Wi-Fi

Řada tabletů Samsung Galaxy má tendenci k nestabilitě Wi-Fi. Na kartě 3 je však mnoho způsobů, jak vyřešit problém s wifi, a jsou zde podrobně vysvětleny.

Pokud se váš tablet Samsung Galaxy nepřipojí k internetu, mohou tato jednoduchá řešení fungovat. „Zvažte připojení k síti, zatímco se připojuje rychle, vypněte Wi-Fi a zkuste se připojit znovu.“ Toto řešení poskytl uživatel.

Změňte datum a čas - klepněte na aplikaci z domovské obrazovky a přejděte na Nastavení> Datum a čas> Automatický datum a čas a zrušte zaškrtnutí políčka, které rozsvítí nastavený čas a možnost nastavení data. Postupným klepnutím na tyto možnosti nastavíte správný čas a datum.

Uživatelé jsou někdy také povinni upravit zásady spánku Wi-fi, které mohou problém vyřešit. Postup je následující:

 • Na domovské obrazovce Galaxy Tab 3 přejděte do nabídky> Aplikace> Nastavení> Nastavení Wi-Fi.
 • Dále klepněte na tlačítko nabídky a poté na „Pokročilé“.
 • Zde klepněte na možnost zásad spánku Wi-Fi.
 • Zobrazí se vaše možnosti, například „Když se obrazovka vypne“, která automaticky deaktivuje Wi-Fi v pohotovostním režimu, a další možnost je „Nikdy, když je připojen“
 • Vyberte si tedy nejvhodnější pro vás, zatímco můžete také ponechat výchozí nastavení, které je „Nikdy“.

Ve většině případů budou tato řešení fungovat na: Samsung Galaxy Tab 3, Tab Pro, Tab 1o, Tab S2, Tab E, Tab 7 a Tab 4.

Na kterých dalších tabletech to může fungovat?

Tablety jako:

Google Pixel C,

Tablet Sony Xperia Z4,

Google Nexus,

Tablet Sony Xperia Z3 Compact,

Amazon Fire HD a

Lenovo Yoga Tab

Změňte svůj šifrovací algoritmus. Přístup k nim získáte na následující adrese URL

 • Linksys - //192.168.1.1
 • 3Com - //192.168.1.1
 • D-Link - //192.168.0.1
 • Belkin - //192.168.2.1
 • Netgear - //192.168.0.1.

A co ostatní telefony s Androidem, jako jsou Galaxy note, LG G, HTC, SONY XPERIA, Xiaomi, Nexus a MOTO X?

Většina z výše uvedených řešení bude pro tato zařízení Android fungovat.

Stížnosti na smartphony LG, jako je LG G3 a nejnovější LG G5.

Nejnovější stížnosti na Wi-Fi LG G5: Via hajarath

Také mám stejný problém, že wifi nefunguje a potřebuji mnohokrát restartovat v mobilním telefonu LG G3 Společnost LG musí tento problém vyřešit a také mít problém se sítí, někdy kapky volání a mobilní síť je v nedostupném režimu, zkusil jsem to mnoha způsoby, jak to vyřešit, ale nefunguje to

Přes blackdogdisc

AT&T D850. Všechno jsem to udělal a stále se to děje. Obnovil jsem tovární nastavení. Aktualizace OTA pro Marshmallow. Stále se to děje. Je to úplně senzační drát. „Uvidí“ sítě v oblasti ... možná 8 ... pak uvidí jen jednu ... pak nic ... pak 6 ... pak 2. Pokud jednu najdete a stisknete „Připojit“, buď ji úplně vypustí, a dokonce ani „neuvidí“ „Už to… nebo se prostě vraťte k„ uloženému “. někdy se nechám připojit k požadované síti ... pak o deset sekund později ... pryč. Nebo to bude v pořádku po dobu pěti minut ... a jakmile půjdu něco udělat ... předat data pro aplikaci nebo e-mail ... mrtvý. V tomto okamžiku jsem strávil pravděpodobně více než 20 hodin pokusem se s tím vyrovnat a co si uvědomuji, je, že tento telefon jde na skládku ... pro tento jeden „malý“ problém s hardwarem ... celý telefon je nyní velký Zbytečný. Po dva roky bylo všechno v pořádku ... najednou jednoho dne je wifi senzační. Tak naprosto frustrující. Nikdy další LG .. Nikdy.

Řešení Sony Xperia Z Wi-Fi

Vstupte do servisního režimu a opravte vydání WIFI zařízení Sony Xperia Z

 • Navigovat do:
 • Dialer
 • Zadejte: * # * # 7378423 # * # *
 • Zobrazí se servisní režim
 • Klikněte na Testování
 • Přejděte dolů a vyberte WLAN
 • Automaticky prohledá a připojí se k dostupné síti

Vypněte také režim výdrže. Chcete-li zkontrolovat, zda je vypnuto, přejděte do Nastavení> Správa napájení> Režim výdrže.

Problém s připojením Wi-Fi na zařízení Nexus

Přehled

 • Wi-Fi zapnuto během spánku: Vždy
 • Skenování vždy k dispozici: Zapnuto
 • Vyhněte se špatnému připojení: Vypnuto - Bezdrátové připojení a síť> Wi-Fi> klikněte na tlačítko nabídky> Pokročilé Wi-Fi, poté zrušte zaškrtnutí možnosti „Vyhněte se špatnému připojení.
 • Frekvenční pásmo Wi-Fi je nastaveno pouze na 2,4 GHz
 • Optimalizace Wi-Fi: vždy zapnutá

Vždy máte možnost nastavit konfiguraci IP. Můžete to udělat jednoduše, stačí vybrat nastavení, přejít na Wi-Fi, kliknout a podržet síť, ke které se pokoušíte připojit, a vybrat možnost „upravit síť“. Zaškrtněte políčko Zobrazit pokročilé možnosti a v části Nastavení IP zvolte Statická.

Tyto problémy a jejich řešení byly nalezeny a jsou účinné pro Samsung Galaxy S3 / S2, Samsung Galaxy S4, Samsung Galaxy S5, Samsung Galaxy S6, S6 Edge a nejnovější Samsung Galaxy S7 a S7 Edge. Jsou také účinné pro zařízení řady Samsung Galaxy Note, včetně Samsung Galaxy Note 4 a Samsung Galaxy Note 5, Tablets. Tato řešení vám budou užitečná a snadno se budou řídit. Naším cílem je pomoci vám, aby váš telefon fungoval, aniž byste ho museli vzít k odborníkovi. Pokud však tato řešení nefungují, musíte telefon odvézt do opravny nebo do obchodu Samsung.

Můžete si také přečíst: Jak opravit problém s přehřátím na Samsung Galaxy S7

Poslední příspěvky

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found